top of page

Hva er Skolado?

Skolado er et undersøkelsesverktøy som hjelper grunnskoler og kommuner med å måle hvordan elever har det og trives på skolen med barnevennlige spill. Et meget godt kartleggingsverktøy som brukes av mange elevhelseteam, rektorer og skoleledere i flere kommuner.

arrow
Bild från Skolados plattfrom för barn i grundskolan. I denna bild visas emoji-spelet.

Hvordan fungerer Skolado?

Trinn 1: Skolen får en skolekonto opprettet av oss.

Trinn 2: Skolen velger mellom de ferdige undersøkelsesmalene med spørsmål som er basert på forskning. Kvaliteten på malene er sikret av Björn Johansson, dosent i sosialt arbeid ved Örebro universitet. Skolen kan også velge å lage egne maler med egne spørsmål, noe som er enkelt å gjøre.

Trinn 3: Nå er skolen klar til å ta i bruk Skolado med elevene. Det er aldri nødvendig med administrativt arbeid i fremtiden, noe som sparer mye tid. Alle svar er satt sammen og presentert faglig direkte i henhold til Skolverkets anbefalinger.

arrow 2
g3.PNG

Hvem har laget undersøkelsesmalene?

​Vi har, i samarbeid med Björn Johansson, dosent og universitetslektor i sosialt arbeid ved Örebro
universitetet utviklet et sett med velformulerte, barnevennlige og forskningsbaserte undersøkelsesmaler.

Björn har lang erfaring med forskning rettet mot barn og unges trivsel og konsekvenser av vold og mobbing.

Han forsker også på og evaluerer forebygging, promotering og utbedring. Björn driver hovedsakelig forskning på skolemobbing i nært samarbeid med Friends Foundation.

Björn Johansson, doecent i Örebro universitet

Björn Johansson, docent och universitetslektor i socialt arbete vid Örebro
universitet.

Hver karakter får en unik lenke eller QR-kode som de kan skanne for å svare på undersøkelsen. Elevene trenger ikke laste ned noe. Alt fungerer på nettet på alle enheter.

Roligt för eleverna
Bild från Skolados plattfrom för barn i grundskolan. I denna bild visas robot-spelet.

Veldig fort.

Det tar omtrent fem minutter å fullføre en av Skolados undersøkelser. Fordi det går så fort, har skolene laget en rutine for å finne ut hvordan elevene har det en gang i uken.

Hva skjer med svarene?

Elevenes svar er satt sammen og presentert for personalet direkte i enkle diagrammer i samsvar med Skolverkets anbefalinger.

Du kan følge utviklingen over tid for for eksempel trygghet, studiero og trivsel. Svarene kan deles inn etter skoletrinn, klassetrinn og kjønn. Det er også mulig å stille oppfølgingsspørsmål for å øke sjansen for å oppdage ting tidlig og hjelpe elevene som trenger støtte.


Alle samlingene opprettes automatisk i det sekundet barna svarer. Dette bidrar til at skoler, skoleledere og kommuner sparer mye tid og kan rette innsatsen riktig for å oppnå best elevhelse.

Bild från Skolados plattfrom för barn i grundskolan. I denna bild visas hur statistiken visas från genomförd enkäter för användaren.

En trygg og sikker plattform.

Vi har sørget for at Skolado overholder GDPR-regelverket ved hjelp av de beste IT-advokatfirmaene og kommunene som bruker verktøyet.

 

Elevenes svar er anonyme og ingen personopplysninger lagres, noe som gjør Skolado til en trygg og sikker plattform. Datasikkerhet for oss er prioritet nummer én.

Robot
bottom of page