top of page

Skolado støttes av forskning!

Vi i Skolado er stolte av å kunne si at vi har startet et veldig godt og givende samarbeid med Björn
Johansson, førsteamanuensis og universitetslektor i sosialt arbeid ved Örebro universitet. Björn har sørget for at spørsmålene som stilles i undersøkelsesmalene er velformulerte, barnevennlige og forskningsbaserte.

Björn har lang erfaring med forskning rettet mot barn og unges trivsel og konsekvenser
utsatt for vold og mobbing. Han forsker og evaluerer også forebygging, promotering og
avhjelpende tiltak. Björn driver i hovedsak forskning på skolemobbing i nært samarbeid med
Stiftelsens venner.

Dette er et viktig steg i riktig retning for Skolado og noe skolene har etterspurt. Vi ser
ser frem til å fortsette samarbeidet og involvere mer forskning i utviklingen av verktøyet.

 

bottom of page