top of page
Lindesberg kommun och Skolado

Lindesberg kommun erbjuder Skolado till alla sina elever!

Vi är väldigt glada att meddela att Lindesberg kommun har köpt och kommer erbjuda Skolado-plattformen till alla sina grundskolor och elever. Kommunen vill satsa på att främja elevernas psykiska hälsa och skapa en tryggare skolmiljö för barnen.

Det här samarbetet och förtroendet betyder mycket för oss i teamet. Vi har ett ansvar att leverera en högkvalitativ och proffessionell tjänst som kan göra verklig skillnad i skolornas arbete för att främja elevernas psykiska hälsa och välmående

Vår strävan är att vara en pålitlig partner för Lindesberg kommuns skolor och att vara en resurs som kan göra deras viktiga arbete enklare och mer effektivt. Vi vill vara med och bidra till att skapa en skolmiljö där varje elev kan känna sig trygg, sedd och stöttad i sin skola!

bottom of page