top of page

Vad är Skolado?

Skolado är ett enkätverktyg som hjälper grundskolor och kommuner att mäta hur eleverna mår och trivs i skolan med barnanpassade spel. Ett väldigt bra kartläggningsverktyg som används av många elevhälsoteam, rektorer och skolchefer i flera kommuner.

arrow
Bild från Skolados plattfrom för barn i grundskolan. I denna bild visas emoji-spelet.

Hur funkar Skolado?

Steg 1: Skolan får ett skolkonto skapat av oss.

Steg 2: Skolan väljer mellan de färdiga enkätmallarna med frågor som är baserade på forskning. Kvaliteten av mallarna har säkerställts av Björn Johansson, docent i socialt arbete vid Örebro universitet.
Skolan kan också välja att skapa helt egna mallar med egna frågor, vilket är enkelt att göra.

Steg 3: Nu är skolan redo att börja använda Skolado med sina elever. Inget adminstartivt arbete behövs någonsin framöver, vilket sparar mycket tid. Alla svar sammanställs och presenteras professionellt direkt i enlighet med Skolverkets rekommendationer. 

arrow 2
Skolado för skolor prototyp

Vem har skapat enkätmallarna?

Vi har i samarbete med Björn Johansson, docent och universitetslektor i socialt arbete vid Örebro
universitet utvecklat en uppsättning välformulerade, barnanpassade och forskningsbaserade enkätmallar.


Björn har lång erfarenhet av forskning inriktad på barns och ungas mående och konsekvenser av utsatthet för våld och mobbning.


Han forskar och utvärderar också förebyggande, främjande och åtgärdande insatser. Björn bedriver främst forskning om skolmobbning i nära samarbete med Stiftelsen Friends.

Björn Johansson, doecent i Örebro universitet

Björn Johansson, docent och universitetslektor i socialt arbete vid Örebro
universitet.

Varje årskurs får en unik länk eller QR-kod som de kan skanna för att svara på enkäten. Eleverna behöver inte ladda ned något. Allt funkar på webben på alla enheter.

Roligt för eleverna
Bild från Skolados plattfrom för barn i grundskolan. I denna bild visas robot-spelet.

Väldigt snabbt.

Det tar cirka fem minuter att svara klart på en av Skolados enkäter. Eftersom det går så fort så har skolorna skapat en rutin att ta reda på hur eleverna mår en gång i veckan.

Vad händer med svaren?

Elevernas svar sammanställs och presenteras för personalen direkt i enkla diagram i enlighet med Skolverkets rekommendationer.

Ni kan följa utvecklingen över tid för till exempel trygghet, studiero och trivsel. Svaren kan delas in på skolnivå, årskursnivå och kön. Det går även att ställa följfrågor för att öka chansen att tidigt upptäcka saker och hjälpa de elever som behöver stöd.

Alla sammanställningar skapas automatiskt i samma sekund barnen svarar på. Detta hjälper skolor, skolchefer och kommuner att spara mycket tid och kunna rikta sina insatser rätt för att uppnå den bäst elevhälsan.

Bild från Skolados plattfrom för barn i grundskolan. I denna bild visas hur statistiken visas från genomförd enkäter för användaren.

En trygg och säker plattform.

Vi har säkerställs att Skolado följer GDPR-reglerna med hjälp av de bästa IT-advokatbyråerna och av de kommuner som använder verktyget.

 

Elevernas svar är annonyma och inga personuppgifter sparas, vilket gör Skolado till en trygg och säker plattform. Datasäkerhet för oss är prioritet nummer ett.

Urval av kommuner som använder Skolado

Kumla kommun väljer Skolado
Degerfors kommun använder Skolado
Ljusnarsberg kommun väljer Skolado
Härjedalen kommun väljer Skolado
Robot
bottom of page