top of page

Tryggare skolmiljö.

Skolado hjälper grundskolor att jobba förebyggande. Enkla enkäter med unika spel som hjälper din skola i arbetet att minska psykisk ohälsa och mobbning bland eleverna.

arrow 1.png
Bild från Skolados plattfrom för barn i grundskolan. I denna bild visas emoji-spelet.

Klara enkäter, färdiga... Kör!

Välj en färdig enkät från Skolados bibliotek som passar era behov, eller skapa unika enkäter med egna frågor och spel för dina elever. Ett kraftfullt verktyg som är väldigt enkelt att använda.

Bild från Skolados plattfrom för barn i grundskolan. I denna bild visar den digitala bibiloteket där användaren kan välja färdiga enkäter.
arrow 2.png
Skolados Magical QR. En QR-kod som tar den som skannar den med sin mobilkamera till en rolig enkät som innehåller spel.

När du har valt en enkät så kommer du få en magisk QR-kod. Skriv ut den och placera den på tavlor eller andra synliga platser i klassrummet.

När det är dags så kan eleven skanna koden med kameran i sin mobiltelefon eller surfplatta. Då skickas de till enkäten och kan svara på frågorna.

Bild från Skolados plattfrom för barn i grundskolan. I denna bild visas robot-spelet.

Ultra snabbt.

Det tar cirka en minut att svara klart på en av Skolados enkäter. Vi rekommenderar att skolan gör enkäten en gång per månad.

Guld värd data.

Bättre beslut.

Elevernas svar sammanställs och presenteras för personalen i enkla diagram. Ni kan följa hur utvecklingen för saker som trygghet, motivation och trivsel förändras över tid. Detta hjälper skolan att fatta bättre beslut och veta om de gav en positiv effekt.

Bild från Skolados plattfrom för barn i grundskolan. I denna bild visas hur statistiken visas från genomförd enkäter för användaren.

Anonymt.  Snabbt.  Säkert.

Bild från Skolados plattfrom för barn i grundskolan. I denna bild visas hur statistiken visas från genomförd enkäter för användaren.

Elevernas svar är annonyma, vilket gör Skolado till en säker och trygg plattform. Datasäkerhet för oss är prioritet nummer ett, två och tre...

bottom of page