top of page

En kommun där alla elever mår bra.

Skolado möjliggör en enkel och smart metod för er att mäta hur alla elever mår i skolorna i kommunen. Ni kan följa utvecklingen av skolmiljön för alla era skolor över tid och få reda på hur ni bäst kan använda resurserna för bästa resultat.

Skolado prototyp för skolor
Pil 1

Rolig & barnvänlig enkät

Eleverna svarar på frågor om hur de mår och trivs i skolan med hjälp av barnanpassade spel. Skolado erbjuder färdiga forskningsbaserade enkäter som är heltäckande för skolmiljön. Det går självklart att skapa helt egna enkäter också.

Pil 2

Svaren sammanställs för skolorna.

Elevernas svar sammanställs helt automatiskt för skolorna. Skolpersonalen får en smart visning av svaren där de kan se hur skolan ligger till enligt olika ämnen. Skolado gör det enkelt för skolan att veta var de ska rikta sina resurser för att uppnå den bästa skolmiljön och vilka åtgärder som funkar.

Pil 3

Kommunen får reda på hur alla elever mår.

Kommuner får ett konto där de kan se och följa utvecklingen för alla sina skolor i realtid. Ni kan filtrera datan på väldigt många sätt och tidigt få veta var ni kan sätta förebyggande insatser.

Med Skolado kan kommunen snabbt få reda på hur eleverna mår och var de kan rikta resurserna för att utvecklas. En investering i elevhälsan helt enkelt.

Urval av kommuner som använder Skolado

Kumla kommun väljer Skolado
Degerfors kommun använder Skolado
Ljusnarsberg kommun väljer Skolado
Härjedalen kommun väljer Skolado

En trygg och säker plattform.

Vi har säkerställs att Skolado följer GDPR-reglerna med hjälp av de bästa IT-advokatbyråerna och av de kommuner som använder verktyget.

 

Ni är alltid välkommna att boka ett möte för att se en demo eller kontakta oss om ni har några frågor. Mötet är enkel och uppskattad av skolorna.

bottom of page