Skolado utvecklar "världens roligaste enkäter".

Vi hjälper grundskolor att tidigt upptäcka psykisk ohälsa & mobbning bland barn.

Boka gratis demo för Skolado plattformen
Vår story

År 2020 fick vår grundare höra om två självmordsincident i hans närhet. Händelserna väckte frågor som hur många lider av psykisk ohälsa? Hur kan man upptäcka det och hjälpa de innan det är för sent?

Viktigaste sju åren i ditt liv

De sju första åren av ett barns uppväxt avgör stor del av barnets mående i framtiden. Grundskolor har väldigt svårt att hela tiden se till att alla barn mår bra, trivs och inte blir mobbade i grundskolan. Vi vill hjälpa de!

En sommar. En lösning.

Under sommaren 2020 ritades den första skissen av Skolado plattformen på papper. Det började med en person. Idag är vi totalt 14 personer men en vision. Att göra grundskolan till den tryggaste platsen för barn.

Vad vill skolado lösa?

Problem

Personalen i grundskolor har väldigt svårt att hålla koll på alla barn samtidigt.

Psykisk ohälsa och mobbning ökar

Att inte upptäcka & lösa psykisk ohälsa och mobbning tidigt bland barn kan leda till seriösa problem.

Trygghetsenkäter

Används i skolor två gånger per år. Det är väldigt få gånger och mycket händer under läsåret. Enkäten är även anonym, vilket gör det omöjligt att veta vilka barn som behöver hjälp.

Lösningen?

Underbar digital plattform
Skolado plattformen

Där får barn, en gång per vecka, svara på frågor om hur de mår och trivs i skolan genom unika spelmetoder.

Skolado plattformen
Skolado plattformen
Hur mår eleven?

Barnens svar sammanställs och presenteras i enkla diagram för elevhälsan. Diagramen hjälper personalen att följa hur elever mår över tid.

Tryggaste skolmiljön för barn.

Elevhälsan kommer tidigt upptäcka psykisk ohälsa och mobbning bland barnen. De barn som behöver stöd kommer få det snabbare än någonsin.

Skolado plattformen

Boka gratis demo & se själv.

Vill du se hur Skolado fungerar, få en kostnadsfri demonstration och testningsperiod för din grundskola? Kontakta oss för att få en personlig demo över Skolado plattformen.
 

Bokar gratis demo för skolado plattformen