top of page

Få värdefull feedback för din skola för att kunna ta rätt beslut och alltid förbättras.

Tryggare grundskolor.

Skolado hjälper grundskolor att mäta hur eleverna mår och trivs i skolan. Detta genom enkla enkäter med spel anpassade för barn. Ett kraftfullt verktyg för att jobba förebyggande och minska psykisk ohälsa och mobbing.

iPad Pro 2020.png
Bild från Skolados plattfrom för barn i grundskolan. I denna bild visas robot-spelet.
Rectangle 35.png

Bättre data.

Nöjdare studenter.

Få bättre koll på vad studenterna tycker. Skapa roliga kursutvärderingar och få värdefulla svar. Ett verktyg som hjälper universitet att alltid förbättras och få nöjdare studenter.

index 1.png
index 4 2.png
Rectangle 36.png

Boka demo. 

Vill ni se hur Skolado kan hjälpa ert verksamhet att förbättras? Har du några frågor på hur ni kan börja använda plattformen?

Kontakta oss för att få en personlig demo över Skolado plattformen och gratis testingsperiod. Vi svara alltid inom 24 timmar.

Helt gratis.

Rectangle 48 (1).png

Nyheter & artiklar

Skolado logo
Bizmaker artikel om Skolado
SKAPA.png
bottom of page