top of page

Ett komplett enkät- och kartläggningsverktyg för att ta reda på hur eleverna mår i grundskolan. Ett verktyg som används av kommuner, skolor och elevhälsoteam för att uppnå den bästa elevhälsan.

Örebro Universitet som Skolado samarbetar med.

Skolado används av:

Kommuner

7

a png of handshaking in cartoon format

Grundskolor

45

Antal grundskolor som använder Skolado

Elever

14000

Antal barn som använder Skolado

Vad är Skolado?

Skolado är ett digitalt verktyg som hjälper grundskolor att mäta hur eleverna mår och trivs i skolan. Detta genom att barnen svarar på enkla frågor med barnanpassade spel. Svaren samanställs och presenteras i samma sekund. Ett väldigt bra verktyg som används av många elevhälsoteam, rektorer och skolchefer för en förbättrad psykisk hälsa och uppnå den bästa skolmiljön.

Ipad skugga
Prototyp bild på Skolado för eleverna

Skolado för kommuner.

Skolado möjliggör en enkel och smart metod för er att mäta hur alla elever mår i skolorna i kommunen. Ni kan följa utvecklingen av skolmiljön för alla era skolor över tid och få reda på hur ni kan använda era resurser för bästa resultat.

Bild på skolado för skolor

Boka demo. 

Helt gratis.

Boka gärna ett möte med oss så visar vi hur Skolado funkar och svarar på era frågor. Ett kort och enkelt möte. 
 

Vi ser fram emot att höra från dig!

bottom of page