top of page
Skolado i Mora.png

Skolado-verktøyet brukes av en barneskole i Mora kommune. Den første skolen som tok i bruk Skolado med sine elever i Mora er Sollerö skole.

Kommunen ønsker å satse på å få til det beste skolemiljøet for elevene og ser stor verdi i å bruke Skolado for å komme dit. 

Vi ser frem til å tilby Sollerö skole en veldig god brukeropplevelse og hjelpe dem med deres viktige arbeid!

bottom of page