top of page
Bizmaker artikel bild

Artikeln är skriven av BizMaker. Klicka på bilden ovan för att besöka deras hemsida.

Ny app oppdager psykiske lidelser blant barn

Gjennom en enkel undersøkelse hver uke kan psykiske lidelser blant barn og unge oppdages tidlig. Nå er appen Skolado testet på barneskoler rundt om i landet. – Jeg har selv erfaring med venner som hadde det veldig dårlig på skolen, sier medisinstudent og innovatør Ismael Hamoudi.

Mange skoler bruker spørreskjemaer der elevene skal svare på spørsmål om trivsel en til to ganger i året. Dette er alt for sjeldent til å kunne sette i verk tiltak i tide, mener innovatøren Ismael Hamoudi, som utviklet sin egen digitale løsning: Skolado.

Det er en app som med inspirasjon fra spillverdenen kartlegger barnas trivsel en gang i uken. Ved å svare på fem ulike spørsmål, som varierer fra uke til uke, får lærere og andre skoleansatte et bilde av hvordan barnet har det, og kan gjøre tiltak tidligere enn med tradisjonelle metoder.


– Jeg jobbet en stund som vikar og merket hvor vanskelig det er å holde styr på alle elevene, spesielt i friminuttene, i garderobene og i spisesalen. Det er mange ting man kan savne når det kommer til hvordan barna har det, sier Ismael Hamoudi, grunnlegger av Skolado.

Arbeidet med å utvikle appen er i full gang og testene går bra, i påvente av lansering etter sommeren.

Skolado har deltatt i BizMakers forretningsutviklingsprogram Youth Wellness Accelerator 2021, for oppstartsbedrifter med digitale løsninger for å bekjempe psykiske lidelser hos barn og unge.


– Akseleratoren har åpnet mange dører og vi har fått kontakt med nye samarbeidspartnere som er villige til å hjelpe oss videre. Vi har også fått kontakt med folk som har delt sine erfaringer og råd, sier Ismael, som tok en pause fra medisinstudiet for å satse fullt ut på innovasjonen sin.

En av partnerne fra programmet som samarbeidet med Skolado er Sundsvall kommune. Eva-Marie Thyberg, innovasjonsstrateg i Sundsvall kommune, ser et stort behov for tjenesten.


– Det er absolutt behov for å identifisere signaler så tidlig som mulig for å bremse eller bøte på en nedadgående spiral av dårlig helse, mobbing eller hva det måtte være, sier Eva-Marie.

En utfordring er koblingen til de tøffe kravene til etikk og konfidensialitet.

– Her må vi finne veier videre for innovasjoner som skapes i grenselandet mellom privat og offentlig sektor, sier Eva-Marie.

Hun ser frem til fortsatt samarbeid med Skolado.

– Vi er her hvis de vil ha mer kunnskap og gjør tester. Det vi ikke kan gjøre selv, har vi kanskje et godt kontaktnett for, så våre dører er åpne for fortsatt dialog. Det handler også om gjensidig læring, der vi i kommunen får se hvordan ting kan fungere fremover. Det er en reise vi gjør sammen, sier Eva-Marie.

Sundsvalls kommunEsattoIBMGame On Mid SwedenGovTech SwedenRegion Västernorrland och Örnsköldsviks kommun var partners i programmet.

 

Kontakt

 

Ismael Hamoudi, grundare av Skolado
ismael@skolado.se

 

Eva-Marie Tyberg, innovationsstrateg på Sundsvalls kommun
eva-marie.tyberg@sundsvall.se

Sarah Olofsson - Kommunikatör

 

sarah.olofsson@bizmaker.se

 

070 770 66 19

bottom of page