top of page

Skolado backas av forskning!

Vi i Skolado är stolta att berätta att vi har påbörjat ett väldigt bra och givande samarbete med Björn
Johansson, docent och universitetslektor i socialt arbete vid Örebro universitet. Björn har säkerställt
att frågorna som ställs i enkätmallarna är välformulerade, barnanpassade och forskningsbaserade.


Björn har lång erfarenhet av forskning inriktad på barns och ungas mående och konsekvenser av
utsatthet för våld och mobbning. Han forskar och utvärderar också förebyggande, främjande och
åtgärdande insatser. Björn bedriver främst forskning om skolmobbning i nära samarbete med
Stiftelsen Friends.

Det här är ett viktigt steg i rätt riktning för Skolado och något som skolorna har efterfrågat. Vi ser
fram emot att fortsätta samarbetet och involvera mer forskning i utvecklingen av verktyget.

 

bottom of page